Thai SELECT

12 AUG 2021


เครื่องหมาย Thai SELECT คือตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือก เพื่อการันตีว่า ร้านนี้มีรายการอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นอาหารไทย ตามแบบวิธีการปรุงอาหารไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทย