เสน่ห์ของใต้ถุน

1 NOV 2018


ภาพจำเรือนไทยสมัยโบราณ

ใต้ถุนสูง เกิดจากการปรุงตัวเรือนให้ยกพื้นสูง เป็นความคิดอันฉลาดหลักแหลมในการสร้างที่อยู่อาศัยของคนไทยสมัยก่อน เพื่อให้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีที่กั้น ความสูงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเรือน 

ประโยชน์ใช้สอย เรียกว่าเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เลยทีเดียว เป็นที่เก็บอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องมือเกษตรกรรมของพ่อบ้าน เหล่าแม่บ้านก็อาศัยร่มเงา ทอผ้า จักสาน ปั่นฝ้าย ตำข้าว ผูกเปลเลี้ยงลูก  งานบุญงานบวชเมื่อไรก็ยกครัวลงมาเป็นจุดรวมพลคนทำครัวกันอยู่ข้างล่าง  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในครอบครัวระหว่างวัน ลมพัดผ่านเย็นสบายในฤดูร้อน และในฤดูน้ำหลาก ใต้ถุนทำหน้าที่ป้องกันน้ำท่วม อันตรายจากสิงสาราสัตว์ได้เป็นอย่างดี 

 

เสน่ห์ของใต้ถุน จึงงดงามด้วยคุณค่าประโยชน์นานัปการ และยังกลายเป็นเอกลักษณ์ภาพจำของเรือนไทยสมัยโบราณมาจนถึงทุกวันนี้ 

มองเห็นใต้ถุนที่ไหน ครั้งใด

ความรู้สึกอบอุ่นของคำว่าบ้านไทยแผ่ซ่านเข้ามาให้สัมผัสได้ทุกที