ความหมายของน้ำสังข์

31 OCT 2018


ถ้าความหมายของ “น้ำ” สื่อถึงความร่มเย็นเป็นสุข ไหลฉ่ำเย็นชื่นใจ ใสสะอาดปราศจากมลทินสิ่งเศร้าหมอง “น้ำ” ที่เกิดจากการเจริญพระพุทธมนต์ เติมเต็มอยู่ใน “สังข์” หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 14 อย่าง อันเกิดจากการกวนเกษียรสมุทรของเหล่าเทวดาและอสูร คุณค่าของ “น้ำ” ยิ่งมากล้นด้วยความดีงาม

 

“น้ำ” อันหลั่งรินออกมาจาก “สังข์” พร้อมคำอวยพรของพ่อแม่ ผู้ใหญ่ที่นับถือ จึงเป็นหนึ่งในพิธีอันเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์สำหรับคู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน

 

นอกจากความสำคัญของ น้ำ และ สังข์ แล้ว ในพิธีรดน้ำสังข์ ยังประกอบด้วยเครื่องมงคลสำหรับใช้ในพิธี อาทิ

-พวงมาลัยบ่าวสาว รูปแบบเป็นมาลัยสองชายมีอุบะห้อยชายมาลัย พิถีพิถันการร้อยเลือกสีสันสวยงาม คล้องคู่บ่าวสาวโดยผู้ใหญ่ที่นับถือ สื่อความหมายเป็นคู่ ยั่งยืน มั่นคงตลอดไป

-หอยสังข์ , หอยพานวางหอยสังข์ และพานสำหรับรับน้ำสังข์  คันโทน้ำมนต์ นิยมเครื่องกะไหล่ทองสวยงาม ครบชุด มีขันเล็กๆสำหรับเติมน้ำ แล้วส่งมอบให้แขกที่มาอวยพร

-กระแจะตลับแป้งเจิม สำหรับเจิมหน้าผากบ่าวสาว

-ด้ายมงคลแฝด ที่ใช้สวมศีรษะของคู่บ่าวสาวเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล