ของสำคัญในขันหมากเอกขันหมากโท

23 OCT 2018


ของสำคัญในขันหมากเอกขันหมากโท

ขันหมากเอก ได้แก่ พานแหวน พานสินสอด ทองหมั้น  พานธูปเทียนแพ ตามด้วยพานขันหมาก จะจัดเป็นขันเดี่ยวหรือขันคู่ก็แล้วแต่ประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะใส่หมากพลู ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ข้าวเปลือก งา ถั่วเขียว ถุงเงิน ถุงทอง ดอกรัก ดอกดาวเรือง ดอกบานไม่รู้โรย ต้นกล้วย ต้นอ้อย

ขันหมากโท ได้แก่ พวกของที่ใช้เป็นอาหารและขนมที่มีชื่อเป็นมงคลต่างๆ มีการนำกระดาษสีแดงประดับตกแต่งให้สวยงาม นิยมถือเป็นคู่ขบวนจะแลดูสวยงามและเป็นมงคล

#รู้ไหมคนไทยถือ

- สาเหตุที่ต้องมีการใส่หมากพลูลงไปในพานขันหมาก ก็เพราะในสมัยก่อนนิยมกินหมาก จึงมีการใช้หมากพลูเป็นเครื่องต้อนรับ
เพื่อแสดงไมตรีจิต ยินดีต้อนรับอย่างแท้จริง

- อาหารในขบวนขันหมากโทไม่นิยมอาหารที่ปรุงสุกแล้ว แต่จะเป็นประเภท ไก่ หมู ที่ยังสดๆอยู่ ลวกน้ำร้อนถอนขนเรียบร้อยแล้ว
ส่วนหมูใช้เนื้อหมูเป็นชิ้นๆ เพราะอาหารเหล่านี้ ใช้สำหรับเป็น เครื่องเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษตามประเพณีโบราณนั่นเอง