ห่มสะพัก

21 DEC 2018


คนโบราณจะพิถีพิถันเรื่องการกินอยู่ ไปจนถึงเรื่องเครื่องแต่งกาย ละเมียดละไมประณีตบรรจงสวยงามตามรสนิยม และยังแสดงถึงสถานะทางสังคมของผู้สวมใส่อีกด้วย

สมัยโบราณไม่มีชุดชั้นใน ด้วยสรีระของผู้หญิงการห่มสไบเพียงชิ้นเดียวจึงดูไม่สุภาพเท่าที่ควร ธรรมเนียมการห่มสะพัก จึงหมายถึง การห่มผ้าทับลงไป บนสไบอีกชั้นหนึ่ง

ผ้าสะพัก มักนิยมใช้ผ้าตาดทอง ซึ่งเป็นผ้าที่ทอด้วยไหม กับเส้นทอง ที่เป็นแล่งเป็นริ้วเล็กๆ ที่เรียกว่า "ตาดทอง" ถ้าเป็นเงินก็เรียกว่า "ตาดเงิน" 

ในอดีตการห่มสะพักจะนิยมสำหรับเจ้านายฝ่ายใน  ปัจจุบันเป็นที่นิยมนำรูปแบบการแต่งกายเต็มยศของสตรีไทยชั้นสูงมาใช้กับเจ้าสาวในพิธีแต่งงานแบบไทย