img-mainpackages

OUR PACKAGES

CHOOSE THE BEST PLAN FOR YOU

พิธีมงคลสมรสเช้า 99,000 บาท

ข้าวต้ม ชา-กาแฟ 50 ท่าน • พิธีสงฆ์ • พิธีหมั้น • พิธีรับไหว้ • พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ • พิธีส่งตัว

พิธีมงคลสมรสเช้าและงานเลี้ยงกลางวัน 199,000 บาท

• อาหารกลางวัน 100 ท่าน • สังฆทาน 9 ชุด • ขันหมากชุดมาตรฐาน • ชุดไทยบ่าวสาววันงาน • แต่งหน้าทำผมบ่าวสาววันงาน

พิธีมงคลสมรสเช้าและงานเลี้ยงกลางวัน 239,000 บาท

• ชุดไทยบ่าวสาววันงาน • แต่งหน้าทำผมบ่าวสาววันงาน • ช่างภาพ Formal + Candid [ click ]

พิธีมงคลสมรสเช้า, งานเลี้ยงกลางวันและฉลองมงคลสมรสเย็น 259,000 บาท

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [ click ]

img-pb2

พิธีมงคลสมรสเช้าและงานเลี้ยงกลางวัน

 • 07.30 น. พิธีสงฆ์ (ฉันท์เช้า)
 • 08.30 น. รับประทานข้าวต้ม
 • 09.00 น. ตั้งขบวนขันหมาก
 • 09.30 น. พิธีหมั้น
 • 10.00 น. พิธีรับไหว้
 • 10.30 น. พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
 • 11.30 น. พิธีส่งตัว
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

พิธีมงคลสมรสเช้า

 • 07.30 น. พิธีสงฆ์ (ฉันท์เช้า)
 • 08.30 น. รับประทานข้าวต้ม
 • 09.00 น. ตั้งขบวนขันหมาก
 • 09.30 น. พิธีหมั้น
 • 10.00 น. พิธีรับไหว้
 • 10.30 น. พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
 • 11.30 น. พิธีส่งตัว

พิธีมงคลสมรสเช้า, งานเลี้ยงกลางวันและฉลองมงคลสมรสเย็น

 • 07.30 น. พิธีสงฆ์ (ฉันท์เช้า)
 • 08.30 น. รับประทานข้าวต้ม
 • 09.00 น. ตั้งขบวนขันหมาก
 • 09.30 น. พิธีหมั้น
 • 10.00 น. พิธีรับไหว้
 • 10.30 น. พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
 • 11.30 น. พิธีส่งตัว
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 18.00 น. ฉลองมงคลสมรสเย็น

งานเลี้ยงกลางวัน

 • *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [ click ]

งานเลี้ยงเย็น

 • *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [ click ]
Loading...